Den internasjonale domstolen skal behandle deler av folkemord-sak mot Russland