Én til sykehus etter brann i industribygg i Oppdal