Staten vil tape 34,5 milliarder kroner i året på å fjerne formuesskatten