Greenpeace kaller russisk forbud for «absurd»

foto