Flere norgesreiser bidro til reiserekord i første kvartal

foto