Skadene etter Hans anslås å koste 500 millioner kroner

foto