Valgkvelden ble rammet av tekniske problemer

foto