Valgdeltakelsen i Italia kan bli historisk lav

foto