Tidligere forsvarssjef: I Russlands interesse å splitte vesten

foto