2,2 milliarder til ordning for å sysselsette sjøfolk

foto