Norwegian venter synergier på 200–300 millioner kroner