Byrådet i Bergen har pressekonferanse om melderinger til politiet som ikke nådde fram