Kellogg's-produkt trekkes tilbake etter funn av mulig kreftfremkallende stoff