48 transportbedrifter anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene i fjor