Utkast til avtale klart i Montreal om biomangfoldsavtale