SV-Kaski krever høyere skatter i statsbudsjettet

foto