Tysklands innenriksminister vil bremse migrasjonsstrømmen via Balkan-ruten

foto