Gjenopptakelseskommisjonens leder mener kommisjonen må granskes

foto