Studie: Europeiske lavinntektsfamilier har ikke råd til å betale strømregningene sine