Eldre arbeidstakere nedprioriteres til fordel for yngre