Regjeringen vil lovfeste krav om lærerutdanning for å bli fast ansatt som lærer