NVE: 50-årsflom i store deler av Drammensvassdraget

foto