Tom Gunnar Vik og Fredrik Meringen oppnevnt som medlemmer i Gjenopptakelseskommisjonen