Folk flest vil følge myndighetenes råd ved en atomulykke