Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter økte inntekter kan svekke bøndene