Fortsatt høy prisvekst i Sverige, men maten ble billigere i april