Domstol: Tilfeldig at politifolk kom fra Stord-hendelsen i live