ChatGPT-sjefen erkjenner faren ved bruk av kunstig intelligens

foto