Skogbrann i Sverige – norsk redningstjeneste bidrar i slokkingen