Skoler i Indias hovedstad stenges på grunn av forurenset luft

foto