Widerøe foreslår forskjellige priser for turister og fastboende på anbudsruter