Regjeringen inviterer oljebransjen til samarbeid om utslippskutt