Lagmannsretten har levert grunnlaget for Førdefjord-saken til Efta-domstolen