Sumaya Jirde Ali ønsker opphevelse av henleggelsen av saken mot Atle Antonsen

foto