Ødelagt kraftnett i Odesa kan ta måneder å reparere