Lukasjenko til Putin: Vanskeligere tider fører oss tettere sammen

foto