Sju søknader til insentivordningen – ber om 99 millioner kroner

foto