Årets opprenskningstokt med ny rekord for tapte fiskeredskaper