Polske sjåfører hindrer 3000 lastebiler i å slippe inn i Ukraina