Arbeidsulykke i Lindesnes: Person til sykehus etter aggregatbrann