Regjeringen avviser kritikk mot avviklingen av fritt behandlingsvalg

foto