Kraftproduksjonen i Norge faller med 7 prosent i år

foto