G7-landene ber Taliban omgjøre arbeidsforbud for kvinner i bistandsorganisasjoner

foto