Mistenker brannstifting etter bilbrann i Oslo – skade på flere biler