Jernbanebrua over Lågen ved Ringebu er i fare for å kollapse helt

foto