Vedums budsjett får kritikk for skatteøkninger og bistandskutt

foto