Dødstallet i USA etter orkanen Ian passerer 50

foto