Riksadvokaten gir grønt lys til at Økokrim-nestsjef kan behandle Huitfeldt-saken

foto