Gjerningsperson innestengt etter trusselsituasjon på legekontor på Frøya