Brannen på oljetankskip utenfor Finland er slukket